הרגעים החשובים שלנו ושל הקהילה

הסיפור שלנו

1930 – שנות ה-30

במחצית הראשונה של שנות ה-30 גברו גלי העלייה לארץ ישראל והיישוב היהודי בארץ גדל בקצב מהיר.
המרד הערבי הגדול שפרץ בארץ ישראל באפריל 1936 הביא איתו פעולות איבה ואלימות כנגד יישובים יהודים ונזקים לרכוש ולתוצרת חקלאית.
 

1940 – שנות ה-40 | יסוד האגודה

ב-14 באפריל 1937 נרשמה האגודה השיתופית החקלאית בפינקס האגודות השיתופיות, תחת השם “קופה לביטוח חקלאי הדדי, אגודה שיתופית בע”מ”.
הקופה מחדרו של אליעזר בן-עזרא בקיבוץ עין חרוד, אשר בער בין יישובי הארץ על מנת לשכנעם להצטרף לקופה. הוא צייד את היישובים בציוד לכיבוי שריפות, ודאג להדרכת המתיישבים בשימוש בציוד זה ושיטות כיבוי אש.

1950שנות ה-50 

חברת “הסנה” מקימה יחד עם הנהלת האגודה “מחלקה לביטוח חקלאי”, שבה ירוכז כל הטיפול בביטוח חברי האגודה, לרבות ביטוח רכוש המשקים.

1960שנות ה-60 

המחלקה גדלה והעתיקה את משכנה לשדרות רוטשילד בתל אביב,
בשנת 1967 שונה שמה של הקופה ל-“ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית הדדית בע”מ”, וזאת על פי דרישות תקנות האגודות השיתופיות.

1970 – שנות ה-70 

תקופה שבה התמודדה אגודת “ביטוח חקלאי” עם הצרכים הגדלים והולכים של המשקים המתפתחים בקצב מהיר, לצד הכרח בניהול פיננסי אחראי בשותפות עם חברת “הסנה”.
בשנת 1972 שלושת הזרמים הקיבוציים – האיחוד, המאוחד והשומר הצעיר -הגיעו למסקנה כי על האגודה לפעול כחברת ביטוח עצמאית.

1980 – שנות ה-80

בהתאם להחלטת מוסדות האגודה השיתופית, בשנת 1982 החלה “הביטוח החקלאי” לבטח את מלוא הרכוש בקיבוצים ובתאגידים הקשורים בהם, לרבות רכוש המשק, בתי העסק בקיבוצים ועוד.
בשנת 1984 התקבל אישור המפקח על הביטוח לפעילות החברה ו-“ביטוח חקלאי”, החלה לפעול במתכונת החדשה.

1990 – שנות ה-90

התנועה הקיבוצית עובדת שינויים רבים בשנים אלו ודרישת הקיבוצים להשוואת תנאים והתנתקות מהמערכות הקיבוציות.
ב- 1992 קריסת חברת “הסנה” הציבה את הקיבוצים ותאגידיהם בפני הצורך בכיסוי ביטוחי מיידי בכל תחומי החבויות לצורך פעילות שוטפת.
מתוך מחוייבות לחבריה, “ביטוח חקלאי” לקחה תחת חסותה באופן מיידי את הביטוחים בכל ענפי החבויות כדי להגן על הקיבוצים.

2000 – שנות ה-2000 

שנים אלו מאופיינות בצמיחה כלכלית וגידול בכמות הלקוחות במגזר הקיבוצי העסקי.
נכון לשנת 2009 הנפיקה ביטוח חקלאי כ-124,000 פוליסות ביטוח.
מחזור הפרמיות של האגודה באותה שנה עמד על כחצי מיליארד שקל, ומאזנה השנתי הגיע ללמעלה ממיליארד שקל.
מבוטחיה של “ביטוח חקלאי” נמנים מפעלי התעשייה המובילים במגזר הקיבוצי.

2010

“ביטוח חקלאי” פועלת במגזר הפרטי באמצעות 300 סוכנים מכל רחבי הארץ.
ביום 31.12.2013 הושלם שינוי מבני באגודה,
ובשנת 2015 פתחה החברה אגף ביטוח חיים ואגף לביטוח ימי.

2020

“ביטוח חקלאי” ממשיכה בדרכה הייחודית לפעול  בכ – 290 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי, מרחיבה ומגדילה נתח שוק בתחום ביטוחים פרטיים בקיבוצים ומתאימה מוצריה לצרכים המשתנים תוך מתן דגש על חדשנות ופיתוח מוצרים דיגיטליים מתקדמים, כגון: רכב, דירה, נסיעות לחו”ל ועוד.

מחזקת את פעילותה, רכשה בבעלות מלאה את עידן חדש ומשקי טנא.
מתחזקת שירות אישי ומקצועי, ראייה רוחבית ופתרונות יצירתיים המאפשרים לה להעניק מעטפת ביטוחית רחבה ומותאמת אישית, הן למגזר הקיבוצי והן לקהל הרחב.