רכבי נפגע מרכב המבוטח בביטוח חקלאי

מה צריך לעשות?

פעולות בקליק

הסבר על תהליך התביעה

הרכב שלך נפגע על ידי מבוטח של ביטוח חקלאי ואין לך פוליסה אצלנו?
כדי להגיש תביעה, יש לפנות למרכז שירות ותביעות, בטלפון 8088* ולברר אם נמסרה הודעה על האירוע.
כדי לזרז את הטיפול, מומלץ לבקש מספר תיק תביעה, שאותו יש לציין בכל פנייה נוספת, בעל פה או בכתב.

אלה האפשרויות שעומדות בפניך, לצורך תיקון הרכב:

 • תיקון רכב במוסך הסדר– ניתן לתקן את הרכב, באחד מהמוסכים המופיעים ברשימת מוסכי הסדר של “ביטוח חקלאי”. במידה שהתיקון מאושר על ידי שמאי, אנחנו נשלם עבורו ישירות למוסך ונספק לך רכב חלופי, מהיום הראשון.

לרשימה המלאה של מוסכים >>

 

 • תיקון רכב במוסך שאינו בהסדר– במקרה כזה, הטיפול יבוצע מול חברת הביטוח הישירה שלך ויהיה עליך לממן את התשלום למוסך.

לאחר התיקון, יש לשלוח מכתב דרישה מפורט לביטוח חקלאי, בצירוף המסמכים הבאים:

 • רישיון רכב.
 • דו”ח שמאי ותמונות.
 • טופס ניהול חשבון / צילום המחאה.
 • חשבונית תיקון מקור (כדי ליהנות מקיזוז מע”מ עבור הרכב, יש לצרף צילום של החשבונית).
 • אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך, המאשר שלא הוגשה תביעה.
 • תיאור מפורט של האירוע, אליו רצוי לצרף תרשים.
 • אישור עבר ביטוח לרכב הנפגע.

במידה ויהיה נדרש מסמכים נוספים נשלח אליך בקשה לצירוף המסמכים החסרים. 

אם רכבך מטופל במוסך הסדר של ביטוח חקלאי,
ניתן לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של ביטוח חקלאי.
השמאי יבצע הערכה של הנזק שנגרם לרכבך.

לרשימה המלאה של שמאים >>

 

אלה הדברים שחשוב לדעת במקרה של בחירה בשמאי:

 • לצורך הבחירה, אפשר להיעזר ברשימה הנמצאת באתר ביטוח חקלאי, אשר מכילה פרטים של שמאים הפועלים באזורך. כל השמאים ברשימה הינם בלתי תלויים ואינם משמשים כשמאי בית בחברות הביטוח.
 • בכפוף לבקשה ולהודעה שלך, נוכל לבחור ולמנות עבורך שמאי אקראי מתוך הרשימה. אנחנו נישא במלוא עלות שכר הטרחה שלו.

לאחר בחירת שמאי מתוך הרשימה, יתקיימו השלבים הבאים:

 • השמאי יערוך את הצעות התיקון או השומה לנזקים לפני תיקון הרכב, ויעביר עותקים לרשותך, למוסך ולביטוח חקלאי.
 • הצעת התיקון והשומה של המשאית היא ההצעה הקובעת, אלא אם החליטה החברה לערער.
 • שמורה לך הזכות לערער על השומה. במקרה כזה, עליך להציג לפני תיקון הרכב הצעת תיקון או שומה נגדית, עד לשבוע לאחר שנמסרה לך השומה של שמאי החוץ.
 • אם נחליט לערער על הצעת התיקון ולהעביר את המחלוקת להכרעת שמאי מכריע, נודיע לך תוך יום מקבלת הצעת התיקון שהוכנה על ידי שמאי החוץ, או תוך שבוע ממועד העברת השומה. בנוסף, ונציג בפניך הצעת תיקון או שומה נגדית. כל מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות, תועבר להכרעת שמאי מכריע, שייבחר מרשימת השמאים המכריעים. הרשימה תורכב במשותף על ידי איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח, והחלטת השמאי הנבחר תחייב את הצדדים.
 • אנו נעביר לרשותך את דו”ח השמאות הסופי, מיד עם קבלתו מהשמאי. הדו”ח יכלול, בין היתר, את ההערכה הכספית של הנזק, לרבות ירידת הערך ואת אופן החישוב בו בוצעה ההערכה.
 • באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך, הן לגבי מינוי שמאי החוץ והן ככתובת למשלוח הצעות התיקון ודו”ח השמאות הסופי. לצורך זאת, עליך למנותו כנציגך לטיפול בתביעה.

ניתן לדווח על תביעות צד ג’ בכל הדרכים הבאות:

 • בדואר אלקטרוני: scar@bth.co.il
 • בטלפון 8088*
 • WhatsApp– בטלפון שמספרו 03-5632888
 • בדואר: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, מחלקת תביעות מדור רכב רכוש, רחוב החשמונאים 93 , תל אביב 6713310
 • בפקס: 073-7151318