פעולות מהירות לשירותך

הסבר על תהליך התביעה

לפני הכל, אוספים את פרטי הנהגים האחרים. 

אילו פרטים לאסוף?

 • פרטי הנהגים ובעלי הרכבים המעורבים, כולל מספרי הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני.
 • סוג הרכבים מספר הרישוי שלהם. 
 • פרטי חברת הביטוח ומספרי הפוליסות של הרכבים המעורבים.
 • פרטי הרכוש שניזוק.

אילו פעולות נוספות לבצע?

 • לצלם את הנזקים שנגרמו לכל הרכבים המעורבים.
 • לצלם את רישיונות הרכב של הנהגים המעורבים.
 • לצלם את שני הצדדים של רישיונות הנהיגה שלהם.
 • לאסוף קטעי וידאו, קבצי שמע ותמונות הקשורים לתאונה.

בשלב הבא, פותחים תביעה.

פתיחת תביעה דיגיטלית >>

 1. אין צורך בדיווח מקדים. נכנסים לאזור הגשת התביעה, הפרטים שלך מוצגים באופן אוטומטי והתביעה נפתחת אונליין.
 2. ניתן לצרף מסמכים דרך מערכת פתיחת תביעה דיגיטלית אונליין. 

 

פתיחת תביעה ידנית

הדיווח הידני מתבצע באמצעות מילוי טופס, באופן הבא:

 1. מורידים טופס דיווח על תאונה
 2. ממלאים את הטופס.
 3. שולחים אותו אלינו, באחת הדרכים הבאות:
 • דוא”ל – לכתובת scar@bth.co.il
 • WhatsApp – לטלפון שמספרו 03-5632888
 • דואר – לכתובת: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, מחלקת תביעות מדור רכב רכוש, רחוב מיטב 11, תל אביב 6789812.

לבירורים ולהבהרות נוספות

ניתן לפנות למרכז שירות ותביעות באופנים הבאים:

 

עכשיו, ניגשים לבחירת שמאי.

לרשימה המלאה של שמאים >>

 

מיד לאחר הדיווח על התאונה ולפני תחילת התיקונים, ניתן לבחור שמאי לביצוע הערכת הנזקים שנגרמו לרכב, בשני אופנים:

 • בחירה מתוך רשימת שמאי החוץ שלנו – הרשימה מכילה שמאים הפועלים באזורך. כל השמאים בלתי תלויים ואינם משמשים כשמאי בית בחברות הביטוח. לנוחותך, נוכל לבחור עבורך שמאי אקראי מתוך הרשימה. 
 • בחירה בשמאי אחר – כדי לבחור בשמאי שאינו מופיע ברשימה, יש לעדכן אותנו מראש ולאפשר לנו לשלוח שמאי מטעמנו, שיבדוק את הרכב טרם התיקון. השמאי שימונה יפעל באופן בלתי תלוי ועל פי שיקול דעתו המקצועית בלבד, בכפוף לכל הוראות החוק ואנחנו נישא בעלות שכר הטרחה שלו.

 

איך זה עובד?

 • השמאי שמונה יערוך את הצעות התיקון  לנזקים לפני תיקון הרכב.
 • לאחר מכן, הוא יעביר עותק אליך, למוסך ולביטוח חקלאי. 
 • אם ברצונך לערער על ההצעה, יש להציג הצעת תיקון, לפני תיקון הרכב, עד לשבוע לאחר שנמסרה לך ההצעה של שמאי החוץ או תוך שבוע ממועד העברת ההצעה.
 • בהמשך להגשת ההצעה, נציג בפניך הצעת תיקון או שומה נגדית.
 • כל מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות תועבר להכרעת שמאי מכריע, שייבחר מרשימת השמאים המכריעים, שתורכב במשותף על ידי איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח. החלטת השמאי הנבחר מחייבת את הצדדים.
 • אנחנו נעביר לרשותך את דו”ח השמאות הסופי, מיד עם קבלתו מהשמאי. הדו”ח יכלול, בין היתר, את ההערכה הסופית של הנזק, לרבות ירידת הערך, ואופן החישוב שבו בוצעה ההערכה.
 • באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך, לגבי מינוי שמאי החוץ וככתובת למשלוח הצעות התיקון ודו”ח השמאות הסופי. לצורך זאת, עליך למנות אותו כנציג שלך לטיפול בתביעה.

בוחרים מוסך וסיימנו.

לרשימה המלאה של מוסכים >>

 

ניתן לבחור מוסך בשתי דרכים:

 1. מתוך מוסכי ההסדר שלנו – במקרה כזה, מגיעה לך הנחה בהשתתפות העצמית ומתן רכב חלופי מהיום הראשון. התשלום עבור התיקון יועבר למוסך ישירות על ידינו, לך רק נותר לשלם למוסך את ההשתתפות העצמית המופחתת. 
  אם מגיעים לך תשלומים נוספים, לרבות בגין ירידות ערך, הם יועברו אליך בנפרד.

אם רכבך מסחרי/רשום על שם חברה או רשום כעסק פרטי ייגבה מע”מ על פי הדין.

 1. מוסך לבחירתך, שאינו בהסדר שלנו – אחרי בחירת המוסך, יש לשלם לו באופן עצמאי, עד לקבלת הפיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הפוליסה.