בדיקת קיום ביטוח רכב

לא נמצא ביטוח בתוקף עבור הנתונים שהוזנו
בתאריך %lf% נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו %rf% בביטוח חקלאי
לא נמצא ביטוח בתוקף עבור הנתונים שהוזנו
בתאריך %lf% נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו %rf% בביטוח חקלאי